Praktisk information

Våra dagliga rutiner

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Vi vistas utomhus minst en gång om dagen, både på förskolans gård och i närliggande naturområden. Vi fördjupar oss i olika teman utifrån barnens intressen. Förskolans verksamhet har en balans mellan aktivitet och vila.

Måltider

Från och med april 2019 tillagar vi samtliga måltider på förskolan.

På grund av allergirisk, råder det totalförbud mot nötter, jordnötter och mandel. Med nötter menas till exempel hasselnöt, valnöt, paranöt, cashewnöt, pekannöt, pistagenöt och makadamianöt.

Vi har en egen kock som tillagar vår mat från grunden, efter Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i förskolan.

Uppsägning av plats

Tre månaders uppsägningstid gäller ömsesidigt. Platsen måste sägas upp skriftligt. Avgiften betalas under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller ej.

Övrig information

Föräldramöte hålls en gång på höstterminen, utvecklingssamtal en gång per termin. Solstrålen stänger fyra veckor på sommaren. Personalen har fem studiedagar eller planeringsdagar per läsår då förskolan är stängd. Dessa dagar meddelas i god tid innan.

Barnomsorgsavgiften är enligt maxtaxa.