Föräldrakontakter

Förskolan ska vara en resurs och ett stöd för dig som vårdnadshavare. Goda kontakter med er är en förutsättning för era barns välmående. Förutom de dagliga samtalen erbjuder vi utvecklingssamtal varje år samt ett föräldramöte varje år.

På utvecklingssamtalet för vi en dialog över kring ditt barns vistelse på förskolan och hur vi på bästa sätt kan stödja ert barns utveckling. Inför sommaren har vi en sommarfest där vi uppmärksammar de barn som slutar och börjar förskoleklass.

Under hösten 2016 började vi använda webbaserade verktyg för att ytterligare förbättra kontakten med er som vårdnadshavare. I verktyget Unikum, skriver vi vad som händer under dagen, vi laddar upp bilder och skickar ut information. Genom push-notiser har du informationen direkt i din mobil/platta/e-post. Unikum är ett välutvecklat dokumentationsverktyg för förskolan.