Pedagogisk profil

Våra mål

  • Att barn och föräldrar ska känna trygghet, tillit och förtroende för oss.
  • Att barnen ges en lekfull och lustfylld miljö som väcker deras nyfikenhet att leka och lära.
  • Att barn och vuxna ska ha roligt ihop och uppleva gemenskap i lek, sång, rörelse, drama och skapande verksamhet.

Vårt arbetssätt

Lek, upplevelser, sång och rörelser är en viktig del av Nyckelpigans verksamhet. Allt det här sker dagligen, både inomhus samt ute i vår vackra närmiljö. En dag i veckan packar vi med oss vår medhavda matsäck och ger oss ut i naturen, där barnen lockas till lek, konstruktion och skapande. Barnen får även med sig glädjen att röra på sig, då de med naturens hjälp lär sig balansera, krypa, hoppa, klättrar på trädstammar och stenar.

Vi vill ge barnen redskap att inhämta kunskap och visa på olika möjligheter att uttrycka känslor. Barnens tankar och intressen ligger till grund för vårt temainriktade arbetssätt. Natur- och kulturaktiviteterna löper som en röd tråd genom verksamheten.

Måndagar och torsdagar har vi samling och temaarbete. Tisdagförmiddagar går vi på utflykt med matsäck.

Vår förskola är certifierad med Grön Flagg och vi arbetar aktivt med hållbar utveckling. Läs mer om Grön Flagg här