Pedagogisk profil

Allt arbete utgår från läroplanen och barnens intresse och erfarenheter. Våra närvarande pedagoger följer, stödjer och utmanar varje barn i deras respektive lärprocesser.

Vår förskola är certifierad med Grön Flagg och vi arbetar aktivt med hållbar utveckling. Läs mer om Grön Flagg här

Musikinriktning

Musik är en viktig del i vår verksamhet. Musik skapar broar mellan människor och är ett bra sätt att få gemensamma, positiva upplevelser och på så sätt dela erfarenheter även om man ännu inte har ett talat språk. Vi vill väcka och stimulera barns musikintresse så att de på ett lustfyllt sätt, i sin egen takt och på sina egna villkor, får utforska och uppleva musik, instrument och rytmik. De får tillfälle att både i grupp och på eget initiativ pröva sig fram i musikens värld.