Franska Skolan återvinner pappershanddukar

Franska Skolan Göteborg tar ett viktigt steg för att minska klimatavtrycket: Som enda skolan i Sverige återvinner vi nu pappershanddukar och minskar på så sätt koldioxidavtrycket från pappershanddukar med hela 40 %! Detta sker i samarbete med TORK PaperCircle, världens första återvinningstjänst för pappershanddukar.

Så här går det till

Vi slänger de använda pappershanddukarna i anvisad korg. Dessa töms av städpersonalen i särskilt kärl som sedan hämtas upp av Stena Recycling och så småningom körs till det lokala Essity-bruket, där de återvinns och blir till nya pappershanddukar.

Det enda vi måste tänka på är att sortera rätt. Pappershanddukar läggs i en korg och övrigt skräp i annan korg. Det är viktigt att inget annat hamnar bland pappershanddukarna för då går dessa inte att återvinna. Dekaler finns vid korgarna för att påminna om återvinningen.

I samband med detta har alla toaletter även utrustats med nya smartare och mer hygieniska toapappersbehållare och pappershandduksbehållare.

Då börjar vi

Lärare och elever har informerat och pratat om pappershandduksåtervinningen i alla klasser, från förskoleklass till årskurs 9, samt på Miljörådet på Lilla skolan.

Vårt officiella startdatum för återvinningen är måndag 23 oktober 2023.